Agnieszka Grzesiak


Psycholog, Psychoterapeuta

o mnie

Jestem psychologiem i psychoterapeutą psychodynamicznym w trakcie certyfikacji.


Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz konsultacje poprzedzające proces terapii.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego, Wojskowej Pracowni Psychologicznej, fundacji wspierającej osoby niepełnosprawne, II Liceum Ogólnokształcącym oraz w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi. Obecnie pracuję jako psycholog na oddziale psychiatrycznym.

Swoją pracę superwizuję w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.


Wykształcenie

Absolwentka studiów psychologicznych na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu (specjalność: psychologia kliniczna, psychologia zdrowia i choroby). Ukończyłam czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

Pracuję z osobami, które:


 • doświadczają depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania, mają zdiagnozowane zaburzenia osobowości
 • doświadczają trudności w relacjach interpersonalnych
 • doświadczają bezradności, poczucia braku wpływu na wydarzenia w swoim życiu
 • doświadczają trudności w radzeniu sobie z własnymi emocjami oraz podejmowaniu decyzji
 • doświadczają lęków związanych ze zdrowiem
  i bezpieczeństwem lub mają dolegliwości somatyczne o podłożu psychologicznym
 • doświadczają trudności w określeniu własnych potrzeb i odnalezieniu swojego miejsca
 • cierpią z powodu niskiego poczucia własnej wartości, poczucia winy, osamotnienia
 • chcą mieć większy wgląd we własne przeżycia
 • przeżywają kryzys, doświadczają trudności,
  z którymi sami nie są sobie w stanie poradzić
 • mają trudności w adaptacji do nowego otoczenia

O metodzie


Termin „psychoterapia” pochodzi z greki, gdzie psyche oznacza duszę, therapein – leczyć. Każda forma psychoterapii oparta jest o kontrakt terapeutyczny. Na jego podstawie obie strony deklarują się dążyć do osiągnięcia szeroko rozumianej zmiany u pacjenta, zarówno
w kontekście subiektywnie odczuwanej poprawy jakości życia, relacji z innymi ludźmi, ustąpienia objawów czy wyrównania nastroju.

Psychoterapia indywidualna polega na regularnych spotkaniach psychoterapeuty
z pacjentem. Częstotliwość sesji terapeutycznych ustalana jest indywidualnie w trakcie konsultacji, zwykle są to jedno-dwa spotkania tygodniowo. Czas trwania terapii zależny jest, między innymi, od źródła doświadczanych trudności, wyznaczonego celu terapii, motywacji do współpracy, jak również indywidualnego zapotrzebowania. Terapia może trwać od kilku miesięcy do kilku lat.

Zapraszam do kontaktu!s ul. Sienkiewicza 13/3
60-816 Poznań

696-284-714

agnieszkagrzesiak@o2.pl